limsa logo banner ana sayfa kurumsal tarhihçe ürünler insan kaynakları iletişim
kurumsal sol menu hazır beton nedir üretim metodları bileşen ve malzeme aranan özellikler elverişsi havada agrega üretim hazır beton nedir üretim metodları bileşen ve malzeme aranan özellikler elverişsi havada agrega üretim
limsa ürün banner
     
 

BİLEŞEN VE MALZEMELER

Normal agrega: Etüv kurusu tane yoğunluğu, 2000 kg/m3  - 3000 kg/m3 arasında olan agrega 
Ağır agrega: Etüv kurusu tane yoğunluğu 3000 kg/m3'ten büyük olan agrega
Hafif beton: Etüv kurusu tane yoğunluğu 2000 kg/m3'ten küçük olan agrega

KARIŞIM SUYU
Su, betonu oluşturan temel malzemelerden biridir. Betonun karılmasında kullanılan karışım suyu, iki önemli görevi yerine getirmektedir: 
*Çimento ve agrega tanelerinin yüzeyini ıslatarak yağlayıcı etki yaratmak ve işlenebilmeyi sağlamak,
*Toz halindeki çimento taneleriyle birleşerek ortaya çıkan çimento hamurunda hidratasyon denilen kimyasal reaksiyonları sağlamak.

Temiz, içilebilir, berrak ve kokusuz her su beton üretiminde kullanılabilir. Beton karma suyu asit niteliğinde olmamalıdır. Sülfat, değişik tuz vb... betona zarar verebilecek kimyasal maddeleri içermemelidir.

KATKILAR

KİMYASAL KATKILAR

Betonun taze ve/veya sertleşmiş haldeki özelliklerini değiştirmek için karıştırma işlemi sırasında betona, çimento kütlesinin %5’ini geçmemek üzere eklenen maddelere “kimyasal katkı” denilmektedir. Günümüzde beton özelliklerinde sağladığı iyileştirmelerden dolayı betonun vazgeçilmez bileşenlerinden biri haline gelen kimyasal katkılar, betonun karıştırma ve yerleştirme sürelerindeki sınırlamalarda, olumsuz hava koşullarında, yerleştirme sırasındaki problemlerde, pompalanabilir, yüksek dayanımlı ve durabilitesi yüksek beton üretiminde etkin rol oynarlar. Kimyasal katkı maddeleri aşağıdaki gibi sınıflandırabilir.

o  Su azaltıcı katkılar

o  Priz süresini geciktirici katkılar

o  Priz süresini hızlandırıcı katkılar

o  Su azaltıcı ve priz geciktirici katkılar

o  Su azaltıcı ve priz hızlandırıcı katkılar

o  Yüksek oranda su azaltıcı katkılar

o  Yüksek oranda su azaltıcı ve priz geciktirici katkılar

o  Hava sürükleyici katkılar

Kimyasal katkı maddelerinin beton özelliklerini geliştirmek, ekonomi sağlamak ve çevresel olumsuzluklara karşı koymak amacıyla beton içerisinde kullanıldığı söylenebilir.  

 MİNERAL KATKILAR
Betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel nitelikler kazandırmak amacıyla kullanılan ince malzemeler mineral katkı olarak adlandırılırlar. Bu katkıların betona ek dayanım kazandırma özelliği olduğu kadar, betonun durabilite (kalıcılık) anlamında da performansını arttırırlar. Tüm dünyada ve ülkemizde mineral katkılar zaman içinde her türlü fiziksel, kimyasal ve elektro-kimyasal dış etkilere karşı uzun ömürlü betonarme yapıların üretiminde portland çimentosu veya portland çimentosu klinkeri ile birlikte kullanılmaktadır.

Mineral katkı çeşitleri;
- Silis dumanı
- Uçucu kül
- Yüksek fırın cürufu

 
     
alt kategori
gurup şirketler stfc petrol sancaktar demir çelik